Tulisitko vapaaehtoiseksi Myllypuron Mustarastaisiin?

Partioharrastus tarjoaa lapsille hauskaa, monipuolista ja kehittävää toimintaa ikäkausittain. Partiolippukuntia toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin, joten vapaaehtoisten aikuisten rooli on merkittävä.

Haluaisitko sinä osallistua vapaaehtoistyöhön Myllypuron Mustarastaissa?

Mitä vapaaehtoisuus tarkoittaa?

Partiolippukunnassa aikuiset toimivat vapaaehtoisina eli omasta motivaatiostaan ja ilman rahallista palkkiota. Vapaaehtoinen haluaa antaa partion käyttöön resurssejaan eli aikaansa ja osaamistaan. Myllypuron Mustarastaiden aktiivina voit päästä esimerkiksi suunnittelemaan ja organisoimaan toimintaa, johtamaan yhdessä muiden aikuisten kanssa eläväisiä lapsiryhmiä, jakamaan luonto-, eräkokkaus- tai kädentaito-osaamistasi tai vaikkapa viestimään toiminnasta sosiaalisen median kanavissa.

Lippukunnan vapaaehtoiset liittyvät lasten tavoin lippukunnan jäseniksi ja maksavat jäsenmaksun. Tällä tavoin he ovat oikeutettuja myös partion tarjoamiin jäsenetuihin ja koulutuksiin. Partion koulutusohjelma on laadukas ja monipuolinen. Vapaaehtoisena et jää yksin tehtävässäsi, vaan lippukunnan johtajisto ja muut kokeneet jäsenet tarjoavat sinulle tukea ja opastusta.

Millaisia vapaaehtoistehtäviä on tarjolla?

Myllypuron Mustarastaissa voit osallistua vapaaehtoistyöhön itsesi näköisellä tavalla. Jokainen vapaaehtoiseksi haluava keskustelee pestijohtajan kanssa ja voi määritellä, miten haluaisi olla mukana ja minkä verran aikaa on valmis työhön käyttämään.

Lippukuntamme kaikissa pesteissä toimivat käyvät vuosittain lippukunnanjohtajan tai pestijohtajan kanssa myös pestikeskustelun, jossa kartoitetaan fiiliksiä ja havaittuja kehityskohteita. Pyrimmehän jatkuvasti kehittämään toimintaa ja tekemään siitä myös vapaaehtoisille mahdollisimman palkitsevaa.

Tässä muutamia esimerkkejä vapaaehtoisten tehtävistä eli pesteistä, kuten partiossa sanotaan:

  • Lippukunnan hallituksen jäsen: Lippukunnan toiminnan päälinjat suunnittelee ja päättää lippukunnan hallitus, joka valitaan vuosittain. Hallituksen kärkenä toimii johtokolmikko: lippukunnanjohtaja, vapaaehtoisten pestejä organisoiva pestijohtaja ja ohjelmajohtaja, joka vastaa siitä, että lippukunnan ryhmissä on kivaa ja laadukasta partio-ohjelmaa. Lisäksi hallitukseen kuuluu muun muassa lippukunnan raha-asioita pyörittävä taloudenhoitaja, pöytäkirjoja laativa ja moninaisia koordinointitehtäviä hoitava sihteeri sekä viestintävastaava, joka esimerkiksi kertoo lippukunnan toiminnasta sosiaalisen median kanavissa ja päivittää nettisivuja.
  • Ryhmänjohtaja: Sudenpentujen ryhmänjohtajia kutsutaan akeloiksi ja seikkailijoiden ryhmänjohtajia sampoiksi. Sampot ja akelat suunnittelevat lapsiryhmän vuosiohjelman partio-ohjelman tavoitteita tukevaksi ja vetävät viikkokokoukset suunnitelman mukaisesti. 
  • Apujohtaja: Ryhmästä päävastuullisen johtajan apuna ryhmissä toimii apujohtajia, jotka ovat mukana vetämässä viikkokokouksia – opastamassa tehtävissä, leikittämässä ja laulattamassa. Ryhmäjohtajuuden hyvänä puolena partiossa on se, että johtajat voivat jakaa vastuita omien osaamisalueidensa mukaan ja että tuurauksista on helppo sopia, jos joku johtajista ei pääse paikalle.
  • Vapaaehtoinen yksittäisissä tapahtumissa: Viikkotoiminnan lisäksi järjestämme retkiä, leirejä ja muita tapahtumia, joihin kaivataan mukaan vapaaehtoisia esimerkiksi kanttiinin pyörittäjiksi tai leirikokeiksi, lapsiryhmien vetäjiksi rastiradalle, luonto-oppaiksi, vuolemisen ohjaajiksi tai vaikkapa ensiapuvastaaviksi. Näissä yksittäisissä tapahtumissa apuna toimii usein myös partiolaisten vanhempia, jotka eivät ole lippukunnan jäseniä. Kaikki apu – pienimuotoinenkin – otetaan lippukunnassa ilolla vastaan.

Jokainen partiotoiminnasta kiinnostunut voi löytää Myllypuron Mustarastaista kehittävää tekemistä ja innostavan uuden harrastuksen. Jos kiinnostuit, niin kysele rohkeasti lisää pestijohtaja Minna Suorsalta (minna.suorsa@partio.fi).

Lue partion sivuilta vapaaehtoisuudesta partiossa: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/vapaaehtoisena-partiossa/

Akela Severina auttoi lapsia pukemaan pelastusliivit Huuberi-kesäleirin melontapisteellä. Kuva: Juho Kirjavainen